פרויקטים בקהילה

עמותת פ.ש.ר מקדמת יוזמות חברתיות בשותפות עם ארגונים שונים.

חברים לרפואה

העמותה שותפה בפרויקט איסוף תרופות מחולים שאינם זקוקים להם והעברתם לחולים הנדרשים לרכוש את התרופות. העמותה מעבירה את התרופות מלוד למוקד רפואי הממיין ומעביר לנצרכים.

מחשב נייד לכל ילד

עמותת פ.ש.ר בשיתוף עמותת "המזל מאיר לכל ילד", פועלות לשוויון הזדמנויות חברתי ודיגיטלי ומעניקות לילדי ישראל בפריפריה מחשב נייד מאובזר.

אריות לוד

פרויקט התנדבותי בשיתוף יזם חברתי משוהם המפעיל ילדים ונוער בסיכון בפעילות ספורטיבית.

מלגות לסטודנטים

פ.ש.ר הקימה בשיתוף עם "רוטרי" לוד, שלושה פרויקטים : "תחרות הנואם הצעיר", "תחרות המתנדב הצעיר" ו"הענקת מלגות לסטודנטים".

אריות לוד

מחשב לכל ילד