החינוך שורשיו נטועים באהבה
מעונות יום פ.ש.ר

החינוך שורשיו נטועים באהבה
מעונות יום פ.ש.ר

החינוך שורשיו נטועים באהבה
מעונות יום פ.ש.ר
הקודם
הבא

ההרשמה למעונות יום לשנה"ל תשפ"ה (באתר זרוע העבודה) הסתיימה הקבלה מותנית באישור זרוע העבודה

עמותת פ.ש.ר פועלת מאז 1987, במטרה ליזום, לפתח ולהפעיל פרויקטים ופעילויות איכותיים בתחומי הרווחה והחינוך.

חרטנו על דגלנו להיות גורם מוביל בקרב משפחות צעירות ולקדם צמצום פערים בעיקר באוכלוסיית הילדים בגיל הרך.

הפעילות של העמותה מתמקדת בעשייה חינוכית במעונות היום לגיל הרך, מעונות יום שיקומיים, מרכז לגיל הרך ותכניות נוספות לקהילה.

0
מעונות לגיל הרך
0
ילדים אהובים בשנה
0
אנשי צוות עוטפים

מרכז לגיל הרך

מרכז הורות וטף

פרויקטים בקהילה

מרכז לגיל הרך

מרכז הורות וטף

פרויקטים בקהילה

חדשות ואירועים

רישום למעונות יום
לשנה"ל תשפ"ד (הנוכחית)