בעלי תפקידים

יו"ר העמותה

אלברט סיוון

מנכ"לית העמותה

ברכה שלזינגר

חברי ועד מנהל

שמעון תורג'מן

יו"ר כ"א כספים וחבר ועד

שרה אלפסי

יו"ר ועדת חינוך וחברת ועד

מוטי מורד

חבר ועד

ג'אק שיטרית

חבר ועד

אילנה אשכנזי

חברת ועד

אביבה ראובנס

חברת ועד

צוות מטה

טלי רמתי

מזכירת העמותה

מירי ברגיג

רכזת תחום מעונות וספקים

טלי יוספייא

חשבת שכר

עידית עזר

מנהלת חשבונות

קרן קרני

רכזת ומדריכה פדגוגית

יועצים ומבקרים

עו"ד דן גור ראובן

יועץ משפטי

רו"ח יהודית קריסטל

גוף מבקר

רו"ח אמנון חדד

רו"ח - מבקר

רו"ח אריה ברסקי

מבקר פנים