בעלי תפקידים

יו"ר העמותה

שמעון תורג'מן

מנכ"לית העמותה

ברכה שלזינגר

חברי ועד מנהל

מוטי מורד

יו"ר כ"א כספים וחבר ועד

שרה אריש

חברת ועד

אילן חזן

חבר ועד

ג'אק שיטרית

חבר ועד

אילנה אשכנזי

חברת ועד

אביבה ראובנס

חברת ועד

צוות מטה

טלי רמתי

מזכירת העמותה

מירי ברגיג

רכזת תחום מעונות וספקים

טלי יוספייא

חשבת שכר

עידית עזר

מנהלת חשבונות

קרן קרני

רכזת ומדריכה פדגוגית

יועצים ומבקרים

עו"ד דן גור ראובן

יועץ משפטי

רו"ח יהודית קריסטל

גוף מבקר

רו"ח אמנון חדד

רו"ח - מבקר

רו"ח אריה ברסקי

מבקר פנים