מעון: הדר יוסף | מנהלת: שרון נאוי

בריסק 10 , הדר יוסף, תל אביב | טל': 03-6968603 | sharon.nawi@gmail.com

"התוצאה העליונה של החינוך היא סובלנות"

הלם קלר
הדר יוסף1
הדר יוסף2
הדר יוסף