מעון: אביב TLV | מנהלת: בקי אברהם

חשמונאים, תל אביב | טל': 03-9491131 | maun.aviv.tlv@gmail.com

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"

הרב שלמה קרליבך