מעון: שקד | מנהלת: ולרי ריגלוב

אהרון לובלין 35 , גני אביב, לוד | טל': 08-9150165 | valeriyarigalov@gmail.com

"לימודים אינם מה "ששופכים לתוך התלמידים", אלא מה שנטעים בהם"

לינדה קונווי
שקד3
שקד2
שקד1
שקד