מעון: צפרירים | מנהלת: חוה בק

האיילון 4 ,גני יער, לוד | טל': 08-9210075 | havabeck11@gmail.com

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם, היא להיות להם לדוגמא"

אלברט איינשטיין
צפרירים2
צפרירים1
צפרירים
מעון צפרירים