מעון: צהלה | מנהלת: ציפי ארוך

מצביאים 28 ,תל אביב | טל': 03-9669904 |

"אוי לתלמיד שאינו עולה על רבו"

ליאונרדו דה וינצ'י
2G6A1237 copy
2G6A1249 copy
2G6A1253 copy
2G6A1209 copy