מעון: פשוש | מנהלת: סיגל צרפתי

מתחם בי"ח תל השומר | טל': 03-5357278 | sigaltz2@gmail.com

"תיקון העולם משמעו תיקון החינוך"

יאנוש קורצ'אק
תל השומר2
תל השומר1
תל השומר3
תל השומר