מעון: גנים | מנהלת: חבצלת עמרני

בן גוריון 46, פתח תקוה | טל': 03-9236139 | hava7449@gmail.com

"החינוך הוא הצידה הטובה ביותר לעת הזיקנה"

אריסטו
מעון גנים
מעון גנים2
מעון גנים3