מעון: הראל | מנהלת: הדס בלאסן

ברק 16 ,שכונת בן גוריון, לוד | טל': 08-9210047 | Hadasharel2021@walla.co.il

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

יאנוש קורצ'אק
חזית מעון הראל
פעילות מעון הראל (1)
מעון הראל